سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زائران در بند

آقای حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه (29/7/1387) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در خصوص سؤال یکی از خبرنگاران نسبت به برخوردهای نامناسب با زائران ایرانی در عراق، با بیان اینکه این برخوردها به صورت مستمر و سازمان یافته نیست و اراده ای در این جهت وجود ندارد، گفت: ما همواره به برادران و مسئولین عراقی توصیه کردیم که زوار شأن و جایگاه خاصی دارند و قابل احترام هستند و در این زمینه وزارت خارجه با ارسال یادداشت، ملاقات ها و... تلاش کرده است.
وی به سفر دو هفته پیش آقای شهیدی معاون کنسولی وزیر خارجه به بغداد اشاره کرد که بخش مهمی از مذاکرات وی به مشکلات کنسولی، مرزی و تعامل مناسب با زوار اختصاص یافته بود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین به زائرین ایرانی توصیه کرد که از سفرهای غیرقانونی و بدون اخذ مجوز پرهیز کنند و در عین حال افزود: وزارت خارجه با حساسیت و فعال موضوع برخورد با اتباع خود را پیگیری می کند.

منبع: سایت وزارت امور خارجهم. ایمانى ::: سه شنبه 87/7/30::: ساعت 3:19 عصر


لیست کل یادداشت های این وبلاگ