سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
زائران در بند

تجمع خانواده‌هاى ایرانیان زندانى شده در عراق
روبروى سفارت عراق در تهران برگزار مى‌شود
چهار‌شنبه (16 مرداد ) ساعت 8 صبح
آدرس سفارت: خیابان ولى عصر ـ نرسیده به میدان ولى عصر جنب وزرات بازرگانى

سفارت عراقم. ایمانى ::: سه شنبه 87/5/15::: ساعت 4:53 عصر


لیست کل یادداشت های این وبلاگ